2019-2020 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Başında Akademik Genel Kurulu En Geniş Kapsamda Toplanmıştır…