Yükseköğretim Programının Adı
 • Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüne bağlı; Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına öğrenci alımı teklifimiz 26/04/2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2  ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun’un 4. Maddesi uyarınca, 2015-2016 eğitim- öğretim yılında  öğrenci alınması uygun görülmüş olup, eğitim –öğretime başlamıştır.
 • Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüne bağlı; Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına öğrenci alımı teklifimiz 17/03/2016 tarihli ve Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2  ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun’un 4. Maddesi uyarınca 2016-2017 eğitim-öğretim yılında  öğrenci alınması uygun görülmüş olup, eğitim-öğretime başlamıştır.
 • Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüne bağlı; Çevre Sağlığı Programı açılması konusundaki teklifimiz 30/11/2016 tarihli ve Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d- maddesi uyarınca açılması uygun görülmüştür.
 • Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı; Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı açılması konusundaki teklifimiz 07/03/2017 tarihli ve Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d- maddesi uyarınca açılması uygun görülmüştür.
 • Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüne bağlı; Çevre Sağlığı Programına öğrenci alımı teklifimiz 30/03/2017 tarihli ve Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2  ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun’un 4. Maddesi uyarınca 2017-2018 eğitim-öğretim yılında  öğrenci alınması uygun görülmüş olup, eğitim-öğretime başlamıştır.
 • Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüne bağlı; Diyaliz Programına öğrenci alımı; teklifimiz 21.05.2020 tarihli ve Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/h maddesi uyarınca, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında  öğrenci alınması uygun görülmüş olup, eğitim-öğretime başlamıştır.
 • Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüne bağlı; Anestezi Programı açılması konusundaki teklifimiz 29/04/2021 tarihli ve Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılması uygun görülmüştür.
Eğitim Dili
 • Türkçe
 • İngilizce
Süresi (Yıl)
 • 2 (İki)

Kontenjanı

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Bulunmamaktadır.

Staj, eğitim-öğretim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar

Yıl içinde uygulamalı dersler Sinop ili içerisindeki sağlık kuruluşlarında yapılmakta olup yaz stajı öğrencilerin tercih ettiği şehirdeki ilgili kurumlarda yapılmaktadır.

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

Laboratuvarda işlenecek dersler ve kamu kurumlarında yapılan uygulamalı dersler için belirlenmiş önlük zorunluluğu bulunmaktadır.

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

Kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri Yüksekokulumuz tarafından karşılanmaktadır.

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar

Kampüs; şehir merkezinde olup ulaşım, beslenme, spor, sosyal ve kültürel faaliyetleri sağlamaya uygundur.

Programa ilişkin eğitim ve öğretimin gerçekleştirildiği yer/yerleşke

Akliman Mevkii Abalı Köyü 57000 – Sinop

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları
Barınma İmkanları

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün sağladığı yurt imkanı ve özel pansiyonlar.

Burs imkânları
 • KYK
 • Sinop Üniversite Vakfı Bursu
 • Üniversitemizin Beslenme Bursu
Diğer İmkanlar